ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში   საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი  

ელ-ფოსტა: 

გააზიარე