ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილები საქართველოს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს - საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილების გამოყოფის შესახებ N1 განკარგულება 09/01/2020 09/04/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ახალდაბის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N10 ოქმი 03/10/2022 03/15/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბუეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N11 ოქმი 03/10/2022 03/15/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გადაღმა წყალწითელას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N12 ოქმი 04/26/2022 03/15/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გადმოღმა წყალწითელას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N13 ოქმი 03/10/2022 03/15/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ივანეულის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N14 ოქმი 03/10/2022 03/15/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლეღვას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N15 ოქმი 03/10/2022 03/15/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძუყნურის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N16 ოქმი 03/10/2022 03/15/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ მუხურას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N17 ოქმი 03/11/2022 03/16/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ჯონიას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N18 ოქმი 03/14/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ შუყერის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N19 ოქმი 03/14/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ახალსოფლის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N2 ოქმი 03/09/2022 03/14/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ქვედა ჭყეპის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N20 ოქმი 03/15/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ოხომირას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N21 ოქმი 03/15/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ორპირის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N22 ოქმი 03/15/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ნაბოსლევის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N23 ოქმი 03/15/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ მანდიკორის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N24 ოქმი 03/14/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლაფეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N25 ოქმი 03/14/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კოკას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N26 ოქმი 03/15/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ზედა ჭყეპის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N27 ოქმი 03/15/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კურსების დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N28 ოქმი 03/16/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სგელათის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N29 ოქმი 03/16/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბზიაურის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N3 ოქმი 03/09/2022 03/14/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ მოწამეთას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N30 ოქმი 03/16/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ცუცხვთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N31 ოქმი 03/16/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ჯვარისას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N32 ოქმი 03/17/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლაშიას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N33 ოქმი 03/17/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლეყერეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N34 ოქმი 03/17/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ოჯოლას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N35 ოქმი 03/17/2022 03/25/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ხორჩანას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N36 ოქმი 03/17/2022 03/21/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სოჩხეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N37 ოქმი 03/18/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძმუისის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N38 ოქმი 03/18/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ წყნორის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N39 ოქმი 03/18/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ დაბაძვლის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N4 ოქმი 03/10/2022 03/14/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გურნის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N40 ოქმი 03/21/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბობოთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N41 ოქმი 03/21/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ანტორიას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N41 ოქმი 03/21/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კითხიჯის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N43 ოქმი 03/21/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კისორეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N44 ოქმი 03/21/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კორეეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N45 ოქმი 03/21/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ნაძვას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N46 ოქმი 03/21/2022 03/24/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ციხიას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N47 ოქმი 03/21/2022 03/25/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ზედუბნის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N5 ოქმი 03/10/2022 03/14/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ მანჭიორის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N6 ოქმი 03/09/2022 03/14/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სამტრედიის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N7 ოქმი 03/09/2022 03/14/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძიროვნის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N8 ოქმი 03/10/2022 03/14/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ხრესილის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N9 ოქმი 03/10/2022 03/15/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიანის საბჭო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით სათათბირო ორგანოს - საბჭოს შექმნისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ ბ74.74220143 ბრძანება 01/14/2022 01/26/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ ბ74.74220521 ბრძანება 02/21/2022 02/22/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით საარჩევნო სუბიექტებზე შენობა-ნაგებობების უსასყიდლოდ გამოყოფის შესახებ 2021 წლის 02 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით თვითმმართველი ერთეულის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით, უსასყიდლოდ გამოიყოს, ტყიბულის კულტურის ცენტრის შენობა (მისამართი: ქალაქი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი №5) და მოსწავლე- ახალგაზრდობის სასახლის შენობა (მისამართი: ქალაქი ტყიბული, თაყაიშვილის ქუჩა №3). გ-75.75212212 განკარგულება 08/09/2021 08/09/2021 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო

Pages